Pancing Siakap | Teknik Casting Siakap | Umpan Terbaik Siakap

Pancing Siakap | Teknik Casting Siakap | Umpan Siakap

Barramundi Casting Technique

Entri saya kali ini amat berhubung kait dengan cara membuat perambut casting untuk memancing siakap(barramundi). Teknik ini boleh digunakan di kolam-kolam memancing siakap ataupun lokasi lain seperti di muara-muara sungai yang ada spesis siakap(barramundi).

Sila buat perambut/casting seperti rajah di bawah..

Panjang Perambut 1 Kaki Setengah
Dan ini hasilnya! Korang boleh cuba. Insyaallah Berjaya.

P/S gunakan umpan udang yang telah dikupas kulitnya.Pancing Siakap | Teknik Casting Siakap | Umpan Siakap

Barramundi Casting Technique


1 comment:

Luqman said...

Batu ladung letak kt mana tuan?

TOP FISHING GAMES

Submit Free to ExactSeek

BLOG DIRECTORIES

Blog Directory & Search engine blogarama - the blog directory blog search directory blog directory Blogadr.com - Listed (add your blog to Blogadr.com)
Copyright © 2012 Top Fishing Games. Powered by Blogger.